Kiên Giang phấn đấu tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 5 năm tới

DNHN - Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Kiên Giang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông thôn, phấn đấu 100% số xã (117 xã) đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Để đạt mục tiêu trên, ngoài việc huy động nguồn lực nhân dân đóng góp kết hợp với các nguồn vốn khác, tỉnh tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định, thông thoáng để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tỉnh triển khai mạnh các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để tạo ra sản phẩm nông sản hàng hóa chất lượng, giá trị kinh tế cao, giúp nông dân tăng cao thu nhập, nâng lên đời sống. 

Xây dựng
Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ông Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết: Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, công nghệ cao phát triển bền vững, hiệu quả, tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông sản. Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập của nông dân, bảo vệ môi trường, sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu giá trị sản lượng trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 130 - 170 triệu đồng/ha, trong đó giá trị sản lượng bình quân trồng trọt 100 - 110 triệu đồng/ha; thực hiện tốt đề án mỗi xã một sản phẩm

Trong thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Kiên Giang đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hạ tầng kinh tế - xã hội và diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 79/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các chỉ tiêu nông thôn mới bình quân toàn tỉnh đạt 16,6 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 50 triệu đồng/người/năm. Huyện Tân Hiệp của tỉnh đã đạt huyện nông thôn mới và tỉnh đề nghị Trung ương thẩm định công nhận 2 huyện Giồng Riềng và Gò Quao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh có 80% đường liên ấp nhựa hóa, 99% hộ sự dụng điện an toàn, giải quyết việc làm từ 35.000 - 40.000 lao động/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên 99%...

Trần Hà

Tin liên quan