Kiên Giang: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp nông thôn

DNHN - Giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Kiên Giang tích cực đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn theo Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương ban hành.

Cụ thể, UBND tỉnh Kiên Giang huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu tại chỗ; giảm thiểu và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người. Ưu tiên hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn về đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, đào tạo lao động, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và chuyển giao công nghệ, thông tin về thị trường, nhu cầu về sản phẩm, tuyên truyền và xây dựng, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa.

Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến
Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong lao động sản xuất.

Trong giai đoạn 2021 -2025 sẽ tổ chức 05 khóa tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật cho khoảng 42 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Bình chọn trên 50 sản phẩm được sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; trên 06 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia. Hỗ trợ xây dựng 24 phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Bên cạnh đó, tổ chức 09 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công, xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện giai đoạn năm 2021 - 2025 cho 15 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp; mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tổ chức các hoạt động tư vấn khuyến công, cung cấp thông tin, chính sách. Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường, hỗ trợ hợp tác quốc tế về khuyến công. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 47.585 triệu đồng.

Trần Hà

Tin liên quan