Kiên Giang: Đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường trong tình hình mới

DNHN - Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường ứng phó dịch bệnh Covid-19 và gia súc, gia cầm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nhằm tăng cường công tác theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh và tình hình thị trường, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Chủ động hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trong phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, giá cả ổn định thị trường trước tác động của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo dự trữ, cung ứng hàng hóa theo sự điều phối của các cơ quan chức năng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường ứng phó dịch bệnh Covid-19 và gia súc, gia cầm trong tình hình mới
Đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường ứng phó dịch bệnh Covid-19 và gia súc, gia cầm trong tình hình mới.

Kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường ứng phó dịch bệnh Covid-19 và gia súc, gia cầm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh xác định 04 cấp độ cung ứng hàng hóa, để làm cơ sở cho các Sở, ban, ngành chức năng và địa phương kịp thời tham mưu UBND tỉnh quyết định áp dụng biện pháp bình ổn theo thẩm quyền nhằm ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh. Trong đó cấp độ 1 (chưa có trường hợp bệnh trên địa bàn tỉnh). Cấp độ 2 (có trường hợp bệnh xâm nhập, chưa có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng). Cấp độ 3 (dịch bệnh lây lan đến 100 trường hợp mắc trong cộng đồng hoặc có từ 2 huyện, thành phố trở lên có trường hợp lây nhiễm thứ phát). Cấp độ 4 (dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ 100 đến 1.000 trường hợp mắc và trên 1.000 trường hợp mắc). Qua đó UBND tỉnh cũng xây dựng phương án thực hiện các cấp độ như: Các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm dự trữ hàng hóa, phải đảm bảo đủ cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân toàn tỉnh để ứng phó với từng cấp độ có danh mục số lượng hàng hóa dự trữ cụ thể hàng hóa dự trữ để cung ứng cho người dân toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xây dựng phương án đưa hàng hóa về các địa phương khi có biến động, mất cân đối cung cầu hàng hóa trên toàn địa bàn tỉnh: Dự kiến số lượng vận chuyển đưa hàng hóa thiết yếu cung ứng cho các địa phương trong đất liền khi có biến động mất cân đối cung cầu hàng hóa gồm các huyện: Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Châu Thành, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng. Dự kiến tại mỗi huyện phải thực hiện đưa hàng hóa 02 chuyến/tuần với lượng hàng hóa theo đề xuất của UBND cấp huyện với từng cấp độ dịch bệnh. Dự kiến số lượng vận chuyển đưa hàng hóa thiết yếu cung ứng cho thành phố đảo Phú Quốc khi có biến động mất cân đối cung cầu hàng hóa, phải thực hiện đưa hàng hóa 01 chuyến/tuần với lượng hàng hóa theo đề xuất của UBND thành phố với từng cấp độ dịch bệnh. Dự kiến số lượng vận chuyển đưa hàng hóa thiết yếu cung ứng cho 07 xã đảo thuộc thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương và huyện Kiên Hải khi có biến động mất cân đối cung cầu hàng hóa, phải thực hiện đưa hàng hóa 01 chuyến/tuần với lượng hàng hóa theo đề xuất của UBND cấp huyện với từng cấp độ dịch bệnh.

Trần Hà

Tin liên quan