Kho bạc Nhà nước Hòa Bình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

DNHN - Chiều 18/1, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm qua, các đơn vị KBNN trong tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

KBNN Hòa Bình đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN. Đến hết ngày 31/12/2021, đối với chi thường xuyên, KBNN toàn tỉnh đã kiểm soát chi đạt 9.606,2 tỷ đồng, bằng 107,4% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, 100,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Qua kiểm soát chi đã từ chối thanh toán 5.475 món với số tiền 596,2 tỷ đồng. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, đến hết ngày 31/12, giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 là 3.286,5 tỷ đồng, đạt 73,8% kế hoạch; dự kiến giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến ngày 31/1/2022 đạt trên 90% kế hoạch. Qua công tác kiểm soát chi đã từ chối thanh toán 1.114 món, tổng số tiền 1.543,7 tỷ đồng.       

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Quách Tất Liêm trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Phòng Kế toán Nhà nước (KBNN tỉnh).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Quách Tất Liêm trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phòng Kế toán Nhà nước (KBNN tỉnh). 

 Trong năm, các đơn vị KBNN cũng thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán; đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý và các mặt công tác khác. Đặc biệt là tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến, làm tốt công tác tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị sử dụng ngân sách...

Năm 2022, KBNN tỉnh đề ra các nhiệm vụ công tác trọng tâm, gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ theo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và Bằng khen.

Đức Phượng - VPĐD Hòa Bình

Bài liên quan