Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

20:02 14/04/2024

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, việc lựa chọn nhà thầu sẽ diễn ra theo hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng; theo phương thức "một giai đoạn một túi hồ sơ."

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa thông qua Quyết định số 164/QĐ-TCDT, phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu để thực hiện 196 gói thầu, mua tổng cộng 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Theo quyết định này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao cho 22 cục Dự trữ Nhà nước khu vực nhiệm vụ chọn nhà thầu để thực hiện 196 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia.

Giá của các gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, bao gồm cả bao bì và gạo giao tại cửa kho thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

Loại gạo nhập kho dự trữ quốc gia là gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại khu vực Nam Bộ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, việc lựa chọn nhà thầu sẽ diễn ra theo hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng; theo phương thức "một giai đoạn một túi hồ sơ."

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là trong tháng 4/2024 và thời điểm đóng thầu là vào 9 giờ, ngày 2/5. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã giao cho các Cục trưởng các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đưa ra giá trị bảo đảm dự thầu cụ thể cho từng gói thầu, căn cứ vào giá gói thầu.

Trong trường hợp giá gạo trên thị trường có biến động, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực sẽ đề xuất điều chỉnh giá mua gạo để đảm bảo phù hợp với giá thị trường, không vượt quá mức giá mua tối đa do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

P.V (t/h)