KCN Cao su Việt Nam - VRG chỉ lãi sau thuế gần 800 triệu đồng trong quý II

DNHN - Doanh thu tài chính giảm mạnh đã ảnh hưởng đến lợi nhuận khi quý II, Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ lãi sau thuế gần 800 triệu đồng, giảm 58% so cùng kỳ.

Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: VRG) vừa công bố báo cáo tài chính. Theo đó, doanh thu thuần quý II của VRG gần 5 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Phần chênh lệch đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ, trong khi doanh thu kinh doanh bất động sản không thay đổi đáng kể. Lãi gộp theo đó cũng tăng 9%, lên hơn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi ngân hàng giảm 47%, còn hơn 2 tỷ đồng. 

KCN Cao su Việt Nam - VRG chỉ lãi sau thuế gần 800 triệu đồng trong quý II
KCN Cao su Việt Nam - VRG chỉ lãi sau thuế gần 800 triệu đồng trong quý II.

Trong kỳ, VRG tiếp tục không ghi nhận chi phí lãi vay và chi phí bán hàng như các kỳ trước. Trong khi đó, chi phí quản lý giảm 12%, về gần 4 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm mạnh đã ảnh hưởng đến lợi nhuận khi quý II, VRG chỉ lãi sau thuế gần 800 triệu đồng, giảm 58% so cùng kỳ.

Dù chi phí quản lý giảm nhưng do sự sụt giảm mạnh của doanh thu tài chính, VRG chỉ lãi sau thuế gần 3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, giảm 60% so cùng kỳ. Với mức lợi nhuận này, Công ty mới thực hiện được hơn 8% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.Lũy kế 6 tháng, VRG ghi nhận doanh thu xấp xỉ 9 tỷ đồng, giảm 29% so cùng kỳ. Lãi gộp theo đó giảm 31%, xuống còn hơn 4 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại ngày 30/06/2021 gần 637 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản đầu tư ngắn hạn, giảm 10%, về mức 209 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan