IMF dự báo lạm phát của Việt Nam vẫn quanh mức 4% trong năm 2021

11:09 05/03/2021

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hoàn thành tham vấn Điều IV với Việt Nam. Theo đó, các chính sách tài khóa và tiền tệ được kỳ vọng sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ, đồng thời lạm phát được dự báo sẽ vẫn gần với mục tiêu của Chính phủ là 4%.

Theo IMF, các chính sách tài khóa và tiền tệ được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với năm 2020.

IMF nhận định, trong những năm gần đây, với tăng trưởng trung bình là 7% và việc đặt trọng tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau" đã giúp Việt Nam nâng cao mức sống và góp phần đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. IMF khuyến nghị, nên duy trì vị thế chính sách tiền tệ nới lỏng, đồng thời vẫn để tâm đến tính dễ bị tổn thương của khu vực ngân hàng, đồng thời nhấn mạnh, cần rút dần những hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể trụ lại được và áp dụng trở lại những quy định phân loại nợ khi gia hạn nợ.

Song song với đó là cần giám sát chặt chẽ những rủi ro tài chính và giải quyết kịp thời các khoản vay có vấn đề. Các mục tiêu trung hạn cần bao gồm cải thiện khuôn khổ tái cơ cấu nợ khu vực tư nhân và cải thiện hơn nữa vốn của các ngân hàng trong bối cảnh áp dụng những quy định của Basel II. 

Khi nền kinh tế phục hồi hoàn toàn, IMF lưu ý việc điều chỉnh tài khóa từ từ nên tập trung vào huy động nguồn thu ngân sách để giúp tạo không gian tài khóa cho đầu tư cơ sở hạ tầng, chi an sinh xã hội, hỗ trợ tăng trưởng xanh hơn và bao trùm.

"Cần rút dần những hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể trụ lại được và áp dụng trở lại những quy định phân loại nợ khi gia hạn nợ. Bên cạnh đó, cần giám sát chặt chẽ những rủi ro tài chính và giải quyết kịp thời các khoản vay có vấn đề", IMF chỉ rõ.

Dự báo về tình hình kinh tế của Việt Nam, IMF cho rằng, mặc dù đại dịch để lại môt số tác động bất lợi kéo dài, nền kinh tế dự kiến sẽ phục hồi mạnh trong năm 2021 khi quá trình bình thường hóa các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước tiếp diễn. 

Các chính sách tài khóa và tiền tệ được kỳ vọng sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với năm 2020 và lạm phát được dự báo sẽ vẫn gần với mục tiêu của Chính phủ là 4%.

Đức Anh