Huyện Thanh Ba (Phú Thọ): Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông

DNHN - Mới đây, UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba (Phú Thọ) tặng hoa chúc mừng Trung tâm
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba (Phú Thọ) tặng hoa chúc mừng Trung tâm.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện Thanh Ba được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dịch vụ công về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao cơ sở. 

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có 1 Giám đốc, 3 phó Giám đốc, 15 viên chức chính thức, 4 cán bộ tăng cường và 5 hợp đồng thuộc các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. Đồng chí Nguyễn Hùng Thắng - Huyện ủy viên, Trưởng Đài Truyền thanh huyện được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện kể từ ngày 1/12/2021.

Tại hội nghị công bố quyết định, lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba chúc mừng lãnh đạo, cán bộ Trung tâm, đồng thời nhấn mạnh: Việc sáp nhập và thành lập Trung tâm là mô hình hoạt động mới, phù hợp với chủ trương tinh giản đầu mối tổ chức, bộ máy. Đồng chí đề nghị: Ngay sau khi được thành lập, Trung tâm sớm xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm; tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ tài sản, tài chính, quản lý, sử dụng có hiệu quả; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của huyện trong giai đoạn mới.

PV

Tin liên quan