Hơn 8 triệu lao động được tạo việc làm trong 5 năm qua

DNHN - Đây cũng là thông tin được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đưa ra trong tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội sáng 11/1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị sáng 11/1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị sáng 11/1.

Những thành tích nổi trội

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong giai đoạn 2015 – 2020, đặc biệt năm 2020 với ảnh hưởng to lớn của Đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ bất thường, trong khi nhiều nước trong khu vực và thế giới rơi vào suy thoái, Việt Nam tự hào vì đã đạt được "mục tiêu kép" trong phòng, chống dịch và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: "Một số lĩnh vực đạt kết quả vượt bậc, đối tượng thụ hưởng chính sách ngày càng được mở rộng. Mức thụ hưởng chính sách an sinh xã hội không ngừng được nâng cao. Đến nay, 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú…"

Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam trong nhóm phát triển cao, đứng thứ 110 trong 189 quốc gia. Chỉ số nguồn nhân lực Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam cũng là 1/30 quốc gia áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, kết quả giảm nghèo đa chiều nhanh, bình quân 5 năm qua là 1,35%/năm, từ 9,88% năm 2015 đến nay là 2,75% năm 2020, qua đó về đích trước 10 năm so với mục tiêu thiêu niên kỷ.

Bộ trưởng thông tin, Trong 5 năm qua, cả nước tạo việc làm mới cho hơn 8 triệu lao động; hơn 635 ngàn người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng - vượt tới 27% chỉ tiêu chuyển dịch lao động khu vực nông lâm ngư nghiệp giảm từ 45% năm 2015 xuống còn 32% năm 2020. 

Trong 5 năm qua, cả nước tạo việc làm mới cho hơn 8 triệu lao động; hơn 635 ngàn người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng
Trong 5 năm qua, cả nước tạo việc làm mới cho hơn 8 triệu lao động; hơn 635 ngàn người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,48%, ở khu vực thành thị xuống dưới 4%, là 1 trong 10 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới. 

Bên cạnh đó, các chỉ số cam kết giảm bất bình đẳng năm 2020 Việt Nam đứng thứ 2 trong ASEAN và 77/158 quốc gia về đảm bảo bình đẳng giới và thúc đẩy quyền của phụ nữ.

"Xét về tổng quan trong ASEAN và thế giới, Việt Nam được đánh giá là làm tốt hơn về chi tiêu cho an sinh xã hội, mức đầu tư chiếm 21% tổng chi ngân sách, cao nhất trong các khối ASEAN. Đặc biệt, năm 2020 chúng ta đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN", Bộ trưởng nhận định.

Khảo sát gần đây của Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo ngày 05/01/2021) về kết quả 5 năm 2016 - 2020 cho thấy niềm tin của Nhân dân về chính sách xã hội, đảm bảo an sinh, chính sách người có công tỷ lệ đánh giá tốt chiếm 72%.

Về xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm tỷ lệ đánh giá tốt chiếm 68%, tăng 13 bậc.

Bộ trưởng khẳng định: "Đây có thể nói là kết quả vô giá của chúng ta về sự quan tâm và kết quả nỗ lực của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương trong triển khai các chính sách an sinh xã hội".

Đề ra mục tiêu trước mắt

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Đào Dung cho rằng, năm 2021 sẽ là năm đầu tiên bước vào quá trình thực hiện nhiều mục tiêu, chương trình lớn, như: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Kế hoạch 5 năm 2021-2026 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện cùng với những nỗ lực phục hồi nền kinh tế toàn cầu sau ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm và sáng tạo hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, giai đoạn 2021 - 2025, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần chú trọng phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả với chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng phát triển nhanh, bền vững và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân, đáp ứng nhu cầu về cơ bản và cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân; góp phần đảm bảo công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, trong năm 2021, Bộ trưởng cho biết, ngành sẽ tiếp tục kiên trì các mục tiêu trước hết là bảo đảm ổn định và phát triển thị trường lao động linh hoạt nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ "hậu Covid"; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động.

Đặc biệt là tập trung vào xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, nhất là khi mà một số vấn đề mới như chính sách tiền lương, kéo dài tuổi nghỉ hưu, vấn đề phát triển các quan hệ lao động, hình thành tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp quy định tại Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

"Đây là những vấn đề rất hệ trọng sẽ làm thay đổi căn bản trong quan hệ lao động trong khu vực doanh nghiệp", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

TH

Tin liên quan