Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tích cực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

10:15 16/10/2023

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất và kinh doanh, góp phần xây dựng Nông thôn mới.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng và chính quyền, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã đóng góp sự đáng kể trong quá trình phát triển và xây dựng, đồng thời tạo ra tác động tích cực đối với cộng đồng nông dân và nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc tập hợp và đoàn kết nông dân tham gia vào các phong trào cách mạng và các hoạt động yêu nước. Thực hiện đường lối, chính sách, và pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất và kinh doanh hiệu quả, đoàn kết
Phong trào nông dân thi đua sản xuất và kinh doanh hiệu quả, đoàn kết.

Một trong những điểm nổi bật của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương trong những năm qua là phong trào nông dân thi đua sản xuất và kinh doanh hiệu quả, đoàn kết nhau để giảm nghèo và đạt được sự phát triển bền vững. Phong trào này đã phát triển về cả chất lượng và số lượng, với nhiều hộ nông dân vươn lên trở thành chủ trang trại, chủ cơ sở và hình thành nhiều tổ liên kết sản xuất, tổ hợp tác, và hợp tác xã. Hơn nữa, các hộ nông dân có kinh nghiệm và thành công trong sản xuất và kinh doanh đã hỗ trợ hộ nghèo về kỹ thuật, cung cấp vốn, cây con giống, và vật tư nông nghiệp. Cùng với đó, việc tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đem lại hiệu quả đáng kể, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn Bình Dương hiện đại và văn minh.

Trong bối cảnh định hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để đưa phong trào và công tác của hội tiến xa hơn trong đời sống nông dân.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan gian hàng của Hội Nông dân các TP trong tỉnh
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan gian hàng của Hội Nông dân các TP trong tỉnh.

Nghị quyết của Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 đã xác định hướng phát triển chung của toàn Hội, đó là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, và vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng, giám sát, và phản biện xã hội. Hội cũng tập trung thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, và pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện liên kết 6 nhà bao gồm: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng và nhà phân phối.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh sẽ tăng cường hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, để đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên nông dân. Hội cũng sẽ thực hiện hiệu quả các chương trình và dự án phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn, đồng thời xây dựng mô hình nông dân khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ những hoạt động và hướng đi này, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã chứng minh sự quan trọng của mình trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất và kinh doanh, đồng thời đóng góp vào xây dựng môi trường nông thôn hiện đại và phát triển bền vững.

Vân Nguyễn