Hòa Bình: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

DNHN - Ngày 17/5, BTV Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại hội trường Tỉnh ủy đến các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Ông chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Hội nghị được nghe báo cáo viên T.Ư, tiến sĩ Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo T.Ư báo cáo chuyên đề năm 2022 với 2 nội dung chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, làm rõ quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Cán bộ phải là người có "tính Đảng”, phải có đạo đức cách mạng với những phẩm chất: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; cán bộ phải là người có đức, có tài, vừa "hồng”, vừa "chuyên”, luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu... Công tác cán bộ phải chú trọng từ khâu tuyển chọn, huấn luyện, hiểu và khéo dùng cán bộ. Để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác như Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị… 

Ông Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Ông Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

 Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay, do đó, cần có sự chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 và các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định... của T.Ư đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; quán triệt quan điểm công tác cán bộ là khâu "then chốt của mọi then chốt”, từ đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường công tác đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết định kỳ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền...Đề nghị các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức CT-XH, báo chí và Nhân dân phát huy vai trò giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm... Từ đó thực hiện hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân".

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình

 

Bài liên quan