Hàn Quốc đang lên kế hoạch cải tiến hệ thống cấp phép lao động

10:13 22/01/2024

Ủy ban Chống Tham nhũng và Dân quyền Hàn Quốc đã đề xuất cải thiện hệ thống Giấy phép Lao động để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động nước ngoài, nâng cao năng suất và giải quyết vấn đề cung cầu nhân lực trong các khu công nghiệp trong nước.

Nhân kỷ niệm 20 năm triển khai Hệ thống giấy phép lao động (EPS) cấp thị thực E-9 tại Hàn Quốc (2004-2024), Ủy ban Chống Tham nhũng và Dân quyền Hàn Quốc (ACRC) đã đưa ra khuyến nghị cải thiện chương trình này, trong bối cảnh Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đang tiến hành rà soát và dự kiến hoàn thành cải tiến hệ thống trong tháng 12 năm nay.

Hệ thống EPS được đưa ra để giải quyết tình trạng thiếu lao động ngày càng nghiêm trọng ở Hàn Quốc, có liên quan đến giảm dân số và tình trạng già hóa dân số. Chương trình này cho phép doanh nghiệp trong nước thuê lao động nước ngoài không chuyên nghiệp thông qua việc đăng ký và nhận giấy phép từ chính phủ. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu lao động ngày càng trầm trọng, số lượng lao động nước ngoài được tuyển dụng đang tăng lên đáng kể.

Hàn Quốc đang lên kế hoạch cải tiến hệ thống cấp phép lao động
Hàn Quốc đang lên kế hoạch cải tiến hệ thống cấp phép lao động.

Số lượng lao động được cấp phép theo chương trình EPS đang có sự gia tăng đáng kể qua các năm. Đặc biệt, năm 2023, số lượng lao động nước ngoài tăng đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực đóng tàu. Số lượng lao động E-9 được cấp phép đã tăng từ 70.000 trong năm 2022 lên 120.000 người năm 2023 và năm nay hạn ngạch được công bố đạt mức kỷ lục 165.000. Hàn Quốc cũng mở rộng lĩnh vực, cho phép lao động E-9 làm việc trong các ngành nhà hàng, thực phẩm, khai thác mỏ và lâm nghiệp.

Tuy nhiên, do hệ thống cấp phép này có các quy định và quản lý nghiêm ngặt để không làm ảnh hưởng đến cơ hội việc làm cho người Hàn Quốc, nên đã gặp phải nhiều khiếu nại. Các khiếu nại liên quan đến thay đổi nơi làm việc, tái tuyển dụng và các điều khoản tái nhập cảnh đã tăng lên gần gấp đôi trong hai năm, từ 122 vào năm 2020 lên 236 vào năm 2022 và 273 trường hợp tính đến tháng 8/2023.

Trong bối cảnh này, ACRC đã đề xuất cải thiện hệ thống Giấy phép Lao động để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động nước ngoài, nâng cao năng suất và giải quyết vấn đề cung cầu nhân lực trong các khu công nghiệp trong nước. Một số đề xuất cụ thể bao gồm nới lỏng quy định về thay đổi nơi làm việc, đơn giản hóa quy định tái nhập cảnh và cải thiện điều kiện gia hạn hợp đồng lao động. Đây là những bước quan trọng để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc quản lý lao động nước ngoài tại Hàn Quốc.

PV (t/h)