Hải Phòng: Dự kiến đầu tư xây dựng công viên tại các địa phương

DNHN - Thực hiện chủ đề năm 2021 là “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, Hải Phòng quyết tâm với dự kiến đầu tư xây dựng Dự án công viên tại các quận trong giai đoạn 2021-2025.

 Thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy về Dự án công viên dự kiến đầu tư tại các quận trong giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận lập Đề án xây dựng công viên trong khu dân cư tại các phường. Mỗi phường xây dựng 01 công viên tại khu vực có đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, đảm bảo thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m² (tùy điều kiện có thể dao động từ dưới 5.000m² đến 10.000m²).

Công viên hiện đại Máy Tơ quận Ngô Quyền vừa khánh thành sau 90 ngày, phục vụ nhân dân dịp Tết Sửu

Công viên Máy Tơ quận Ngô Quyền vừa khánh thành sau 90 ngày, phục vụ nhân dân dịp Tết Tân Sửu.

Đáng nói là thành phố ưu tiên xây dựng công viên các vị trí đất trống, sau đó đến đất do các doanh nghiệp quản lý nhưng đã dừng hoạt động, hoặc không phù hợp quy hoạch, hoặc cần thu hồi, trường hợp cần thiết tiến hành thu hồi đất của một số hộ dân (đồng thời có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp, đảm bảo quyền lợi người dân). 

Đối với các công viên lớn (trên 10.000m²): Giao Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng đề xuất xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo sửa chữa phục vụ nhân dân và chỉnh trang đô thị thành phố.

PV 

Tin liên quan