Hà Tĩnh yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung, không để dứt gãy

14:30 16/02/2022

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đảm bảo nguồn cung, không để đứt gãy. Trường hợp phát hiện hành vi đầu cơ, tích trữ, găm hàng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Được biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn hỏa tốc gửi các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu: 

Ảnh minh họa
Tổng Kho xăng dầu Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối chủ động về nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối, dự trữ, cung ứng kịp thời theo tiến độ và kế hoạch cho các thương nhân nhượng quyền, tổng đại lý, đại lý đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung. Trường hợp phát hiện hành vi đầu cơ, tích trữ, găm hàng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn cung, giá cả từng mặt hàng xăng dầu về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công thương theo quy định. Đối với thương nhân được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, yêu cầu báo cáo thêm tình hình xuất, nhập khẩu xăng dầu trong năm 2021 và đến ngày 15/02/2022, gửi Sở Công thương trước ngày 18/2/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công thương theo quy định. 

Ảnh minh họa
Lực lượng QLTT Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn

Các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời xăng dầu, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân. Đồng thời, duy trì mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nghiêm cấm việc đóng cửa khi không có lý do chính đáng và chưa được chấp thuận bằng văn bản của Sở Công thương theo quy định. Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động, đóng cửa phải có lý do chính đáng, thực hiện thông báo bằng văn bản gửi Sở Công thương, trong đó ghi rõ lý do ngừng bán hàng và chỉ được ngừng bán hàng sau khi được Sở Công thương chấp thuận bằng văn bản theo quy định. Trường hợp vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Cương