Hà Tĩnh lên kế hoạch thu hồi gần 190ha đất để làm dự án

DNHN - HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua danh mục 35 công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2021 .

HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã văn bản số 35/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng bổ sung năm 2021 với diện tích gần 187 ha.

Hà Tĩnh lên kế hoạch thu hồi gần 190ha đất để làm dự án
Hà Tĩnh lên kế hoạch thu hồi gần 190ha đất để làm dự án.

Trong đó có một số dự án diện tích đất lớn như: Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, quy mô 22,6 ha; khu đất bổ sung cho dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II quy mô 15 ha; trung tâm nghiên cứu và phát triển ô tô điện Hà Tĩnh quy mô 10,45 ha; khu nghỉ dưỡng Kỳ Ninh quy mô 22 ha; ...

Bên cạnh thu hồi đất bổ sung, HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng thông qua danh mục 19 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bổ sung với diện tích hơn 36 ha. Trong đó, 25,78 ha đất trồng lúa; 10,28 ha đất rừng phòng hộ.

PV

Tin liên quan