Hà Nội thông qua chủ trương quy hoạch phân khu thứ 7 KĐT Sóc Sơn

23:39 22/05/2023

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 1159/TB-TU kết luận về chủ trương nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn (khu 7).

Tại Thông báo số 1159/TB-TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất về chủ trương nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn (khu 7) tỷ lệ 1/2.000 tại các xã Phù Linh, Hồng Kỳ, Tân Minh (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội tại Tờ trình số 108-TTr/BCSĐ.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu nhiệm vụ Quy hoạch cần phải phù hợp với Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị và định hướng mới của đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, lưu ý việc thành lập mới Thành phố phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và ưu tiên khai thác tiềm năng du lịch, văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng, thể dục thể thao.

Hà Nội thông qua chủ trương quy hoạch phân khu thứ 7 KĐT Sóc Sơn
Hà Nội thông qua chủ trương quy hoạch phân khu thứ 7 KĐT Sóc Sơn.

Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị trong quá trình lập đồ án quy hoạch, cần rà soát, khớp nối với các quy hoạch chuyên ngành tại khu vực, đặc biệt là quy hoạch rừng; khớp nối đồng bộ các quy hoạch phân khu (7 phân khu) thuộc Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn.

Thông báo kết luận của Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và phê duyệt theo thẩm quyền.

Trước đó cuối tháng 12/2022, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã có thông tin chi tiết về 5 phân khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn gồm phân khu 1, 2, 4, 5, 6. Trong đó, đề cập cụ thể về quy mô, diện tích, vị trí và mục tiêu của quy hoạch hướng tới. Từ tháng 8/2022 UBND TP Hà Nội đã ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn gồm các khu 1, 2, 4, 5 và 6, tỷ lệ 1/2.000 thuộc các xã Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân, Quang Tiến, Phù Lỗ và thị trấn Sóc Sơn. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của cộng đồng dân cư, huyện sẽ phối hợp cùng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiến hành tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung, từ đó bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội.

P.V (t/h)