Giồng Riềng (Kiên Giang) tăng cường xây dựng Chính quyền số, giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng

08:20 21/06/2021

Vừa qua, ông Nguyễn Đức Chín - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc với UBND huyện Giồng Riềng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Giồng Riềng tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn là 6.926 tỳ đồng, đạt 55,68% kế hoạch; sản lượng vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 382,661 tấn, đạt 107,82% kế hoạch, năng suất 8,2 tấn/ha; vụ lúa Hè Thu gieo sạ được 46.801 ha, thu hoạch được 20.224 ha, năng suất ước đạt 6 tấn/ha. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 621,58 tỷ đồng, đạt 46,13%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 6.574,5 tỷ đồng, đạt 49,56% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn được 58,54 tỷ đồng, đạt 74,39% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 34,53% kế hoạch. Tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Giồng Riềng đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo sức khoẻ cho Nhân dân, nhất là tập trung công tác phòng, chông dịch bệnh Covid-19. Tình hình an ninh chính trị ổn định; phạm pháp hình sự, trật tự xã hội và tai nạn giao thông được kiềm chế. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện tốt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Nợ quá hạn ở Ngân hàng Chính sách xã hội giảm so với trước. Bộ máy quản lý nhà nước tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng chuẩn hóa và tinh gọn. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín trao đổi với lãnh đạo UBND huyện Giồng Riềng về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín trao đổi với lãnh đạo UBND huyện Giồng Riềng về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện.

Công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn huyện thực hiện đạt yêu cầu kế hoạch đề ra và đã hoàn thành giai đoạn 1. Từ ngày 01/3 đến 31/5/2021 đã tiến hành điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã. Kết quả huyện cơ bản điều tra xong doanh nghiệp, hợp tác xã là 398 cơ sở, đơn vị sự nghiệp 59 đơn vị, cơ sở hành chính 38 cơ sở đúng theo phương án tổng điều tra quy định. Giai đoạn 2 sẽ tiến hành điều tra hộ kinh doanh cá thể với 10.458 cơ sở và 65 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Ông Nguyễn Đức Chín đánh giá cao tinh thần quyết liệt, tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. UBND huyện đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện đã cụ thể hóa kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai các giải pháp đến nay đến nay tình hình dịch Covid -19 tiếp tục được kiểm soát tốt. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Hoàn thành cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính giai đoạn 1. Trong thời gian tới, ông Chín yêu cầu UBND huyện Giồng Riềng cần tập trung chỉ đạo thắng lợi sản xuất vụ Hè Thu; đẩy mạnh hơn nữa thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao thu nhập, sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với thực hiện liên kết, tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ một cách hiệu quả, bền vững. Phấn đấu đến cuối năm diện tích lúa chất lượng cao chiếm trên 93,77%. Có giải pháp để nâng lên chất lượng các tổ hợp tác và hợp tác xã hiện có hoạt động ngày càng hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, triển khai vốn đầu tư công. Quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi. Tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo quy hoạch tổng thể được duyệt. Thực hiện các chính sách giãn tiền thuế, tiền thu đất theo quy định của Chính phủ. Quán triệt thực hiện tốt quy định về tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ cấp bách khác, đảm bảo chi theo dự toán, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đổi sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện có hiệu quả xây dựng Chính quyền số, giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cải thiện chỉ số PCI, PAPI của tỉnh.

Đối với công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính giai đoạn 2, ông Chín đề nghị Ban Chỉ đạo huyện tập trung triển khai các công việc theo phương án điều tra, trong đó tập trung tuyển chọn điều tra viên, chú ý chọn những người có đủ trang thiết bị, phương tiện sử dụng thành thạo thiết bị thông minh, nhiệt tình, đủ uy tín tham gia để điều tra các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Ban Chỉ đạo huyện tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho điều tra viên thuần thạo nghiệp vụ… phân công các thành viên trực tiếp xuống địa bàn để kịp thời giải quyết khó khăn, đôn đốc thực hiện theo tiến độ.

Trần Hà