Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và các thành viên đứng đầu Chính phủ

DNHN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu mẫu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hai Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn.

Ngày 5/4/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV - giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016–2021.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ngày 8/4/2021, Quốc hội đã phê chuẩn về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016–2021.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Cùng ngày 8/4/2021, Quốc hội đã phê chuẩn về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016–2021.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Ngày 8/4/2021, Quốc hội đã phê chuẩn về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2016–2021. 

Văn bản giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn
Văn bản giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

 Theo:baochinhphu.vn

Tin liên quan