Gần 200 DN buộc phải tạm ngừng hoạt động mỗi ngày

00:00 12/10/2020

Trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 28582 doanh nghiệp, tăng 26% trong khi đó số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 4643 doanh nghiệp, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 tháng đầu năm 2016. Theo đó, trong tháng 5/2016, cả nước có 10019 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 101,2 nghìn tỷ đồng, tăng 28,1% số  doanh nghiệp và tăng 78,1% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Businessman-Headache-copy-675x400
Trong 5 tháng đầu năm nay là 4.643 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,5%. (Ảnh minh họa)

Trong tháng 5, cả nước có 1668 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,7% so với tháng trước; có 4204 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 28,1%; có 884 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5,2%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 44740 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 349,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,1% về số doanh nghiệp và tăng 59,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 28,4%.

Screen-Shot-2016-05-28-at-1-59-1816-8583-1464376516
Tình hình doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2016. (Đồ họa: Vnx)

Nếu tính cả 655,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm là 1005,4 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm 2016 là 531,9 nghìn người, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 12999 doanh nghiệp, tăng 75,6% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 tháng đầu năm nay là 4643 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay là 28582 doanh nghiệp, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nói về số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể ngày càng tăng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư – Đặng Huy Đông khẳng định khi nào cán cân giữa doanh nghiệp thành lập mới và số giải thể, ngừng hoạt động vẫn dương thì thị trường vẫn ổn định. Ông cho rằng, có nhiều lý do khiến các doanh nghiệp giải thể: sức ép cạnh tranh, xu thế hội nhập và chuyển dịch cơ cấu ngành nghề phù hợp…

Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 vừa được ban hành cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 có cả nước có một triệu doanh nghiệp. Chính phủ cam kết phối hợp cùng bộ ngành liên quan thiết lập môi trường kinh doanh “sạch”, giảm các chi phí không chính thức, bị làm phiền bởi các đợt thanh kiểm tra cho doanh nghiệp.

Thanh Tân/Congluan.vn