Duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo - Khánh Hòa

16:31 28/08/2023

Khu vực quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích Phân khu 17, nằm trong số 19 phân khu của Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, với tầm nhìn hướng tới năm 2050.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu Đô thị và Công nghiệp Bắc Hòn Hèo (Phân khu 17) tại thị xã Ninh Hòa.

Theo đó, Khu Đô thị và Công nghiệp Bắc Hòn Hèo có diện tích quy hoạch khoảng 3.679 ha, bao gồm các phường Ninh Đa, Ninh Thủy, Ninh Diêm và các xã Ninh An, Ninh Thọ của thị xã Ninh Hòa. Trong đó, phần đất liền chiếm khoảng 3.660 ha và vùng ven biển gần khoảng 19 ha.

Duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo - Khánh Hòa
Duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo - Khánh Hòa.

Ranh giới cụ thể được xác định như sau: phía Bắc giáp Phân khu 16 – Khu Dịch vụ Đô thị và Dân cư Đông Bắc Ninh Hòa; phía Nam tiếp giáp núi Hòn Hèo; phía Đông giáp biển Đông và Phân khu 19 – Khu Chức năng Công nghiệp và Cảng biển Nam Vân Phong; phía Tây liền kề Phân khu 18 – Khu Đô thị, Dịch vụ Trung tâm Ninh Hòa.

Về bản chất, Khu Đô thị và Công nghiệp Bắc Hòn Hèo là một khu vực đô thị, dịch vụ, hậu cần và công nghiệp. UBND tỉnh Khánh Hòa quy định thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu không vượt quá 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Khu vực quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích Phân khu 17, nằm trong số 19 phân khu của Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, với tầm nhìn hướng tới năm 2050.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu sử dụng, nội dung thống kê, đánh giá tình hình hiện trạng, cơ sở của dự báo quy mô dân số, đất đai, ranh giới vùng biển trong hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đề xuất được trình phê duyệt.

Đồng thời, sự đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn hướng tới năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cùng với kế hoạch điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong và các quy hoạch chuyên ngành liên quan, cũng được đảm bảo.

P.V (t/h)