Diễn Châu, Nghệ An: Thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

DNHN - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu lưu ý, thời gian tới, các địa phương trên toàn huyện cần quan tâm hơn nữa thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Quyết định số 4905/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An ngày 31/12/2020, toàn tỉnh Nghệ An được công nhận thêm 31 xã thuộc 9 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới.Trong đó, huyện Diễn Châu có thêm 4 xã là Diễn An, Diễn Phú, Diễn Lợi và Minh Châu.

Với quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra, trong những năm qua, 4 xã thuộc huyện Diễn Châu, đặc biệt là xã Diễn An đã tranh thủ mọi nguồn lực xã hội, sự hưởng ứng tích cực của người dân để đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế,  phát triển thương mại và dịch vụ để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả. 19 tiêu chí nông thôn mới được tập trung và hoàn thành tối đa. 

Nghệ An công bố quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới 2020
Nghệ An công bố quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới 2020. 

Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, của xóm về mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết kế hoạch của các cấp ủy Đảng, chính quyền để Nghị quyết đi vào cuộc sống của mọi người dân. Động viên khen thưởng và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những mô hình, cách làm hay và các mô hình trong việc xây dựng NTM. Phát hiện và xử lý kịp thời những thắc mắc của nhân dân trong quá trình thực hiện. Phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình thực hiện xây dựng các tiêu chí; đặc biệt trong tiêu chí liên quan đến việc huy động sức dân nên được nhân dân đồng tình và hưởng ứng cao...là cách làm triệt để hướng tới đích nông thôn mới tiêu biểu của Diễn An. 

Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đã đánh giá cao những nổ lực của xã Diễn An cũng như các xã khác trong thời gian qua, và cũng lưu ý thời gian tới, các địa phương trên toàn huyện cần quan tâm hơn nữa thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

 Hải Minh

Tin liên quan