Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

DNHN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến lần thứ 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, tại Phiên họp thứ 4 diễn ra ngày 13/10.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và Thông báo số 155/TB-TTKQH ngày 20/9/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về Kết luận số 01 của UBTVQH tại Phiên họp thứ 3 (tháng 9/2021), Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

“Mục đích sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng…”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu.

Để có số liệu, thông tin thống kê kịp thời, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 3 nội dung lớn. Trong đó có đề xuất bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

Nội dung thứ hai là bổ sung quy định về việc định kỳ 5 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội. Ba là, sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia. 

  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Ảnh: QH

Trình bày ý kiến thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê như các lý do đã nêu trong Tờ trình số 378/TTr-CP của Chính phủ…

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dự thảo mới đã tiếp thu các nội dung rất căn bản được Uỷ ban Thường vụ đặt ra về GDP, GRDP là những vấn đề rất cấp bách. Danh mục chỉ tiêu thống kê sau khi đã làm việc với các bộ ngành để tiếp thu thì tốt hơn nhiều so với lần đầu.

“Có một số nội dung mà cơ quan soạn thảo và thẩm tra cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Ví dụ như vấn đề gia tăng giá trị của chỉ tiêu thống kê bằng cách là những đặt hàng, xuất bản những ấn phẩm thống kê đã có biên soạn làm giá trị gia tăng thêm. Hay như thống kê ở bên ngoài các cơ quan nhà nước, vai trò giám sát của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước...”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Theo Chủ tịch Quốc hội, lần này tuy sửa đổi, bổ sung ít điều nhưng rất căn bản, mang lại giá trị thực tiễn rất lớn. Cơ quan soạn thảo cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chặt chẽ để đại biểu Quốc hội cho ý kiến, nếu Quốc hội đồng thuận cao thì thông qua ngay tại kỳ họp thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2.

PV

Bài liên quan