Đề xuất dự án 168 triệu USD của Nghệ An được Thủ tướng phê duyệt

DNHN - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”. Dự án có tổng mức đầu tư là 168 triệu USD.

Theo Văn bản số 7111/BKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2020 của Bộ KH&ĐT, Dự án nêu trên có mục tiêu chung là “Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp và phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, góp phần phát triển đô thị bền vững và tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội cho thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An”. Trong đó, có 4 mục tiêu cụ thể: 

  Quảng trường Hồ Chí Minh nằm trong lòng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Nguồn ảnh: internet)

Thứ nhất, giảm ngập lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh thông qua các hoạt động cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước. Thứ hai, cải thiện điều kiện môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân thành phố Vinh thông qua cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Thứ ba, tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực đang phát triển và cơ sở hạ tầng còn yếu kém, tạo động lực phát triển cho thành phố Vinh thông qua xây dựng một số đường kết nối. Thứ tư, tăng cường năng lực quản lý đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát ngập lụt cho thành phố Vinh.

Được biết, đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” đã được các bộ, ngành Trung ương góp ý kiến trong năm 2020. Sau đó, được Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7111/BKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2020. 

  Thành phố Vinh nhìn từ trên cao (Nguồn ảnh: internet)

Đến ngày 8/1/2021, tại Văn bản số 17/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” với nội dung: Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7111/BKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2020, của Bộ Tài chính tại Văn bản số 14995/BTC-QLN ngày 7/12/2020, của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 9080/UBND-CN ngày 23/12/2020 về Đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” (Dự án), vay vốn IBRD của Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Đề xuất Dự án với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức thông báo WB về Đề xuất Dự án.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An: Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan trong quá trình lập và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, rà soát các hạng mục đầu tư để tránh trùng lặp, lãng phí và bảo đảm chỉ sử dụng vốn vay WB cho chi đầu tư phát triển theo đúng quy định tại Chỉ thị  18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan. Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định hiện hành.

Văn Cương

Tin liên quan