Đề xuất cắt giảm thêm một loại phí đến hết năm 2021

DNHN - Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục giảm phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự và Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự...

Đây là động thái tích cực mới đến từ Bộ Tài chính, cùng với hàng loạt chính sách giảm các loại phí, lệ phí đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hàng loạt chính sách giảm các loại phí, lệ phí đã ban hành của Bộ Tài chính nhằm kịp thời giảm thiểu khó khăn do dịch Covid-19 gây ra cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh

Hàng loạt chính sách giảm các loại phí, lệ phí đã ban hành của Bộ Tài chính nhằm kịp thời giảm thiểu khó khăn do dịch Covid-19 gây ra cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh. (Ảnh: minh họa)

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, Bộ Quốc phòng có công văn số 143/BQP-TC ngày 17/01/2021 đề xuất giảm 10% mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự và Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Căn cứ quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định thu phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự và Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

Được biết, Bộ Tài chính hiện đang tiếp nhận ý kiến rộng rãi trong nhân dân về dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự và Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự. Đáng chú ý là việc Bộ Tài chính hướng tới điều chỉnh giảm các mức phí này.

Theo dự thảo thông tư, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự và Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự phải nộp phí.

Trong đó, kể từ ngày thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021, nộp phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Mục I và Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự và Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự và Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự theo mức thu phí quy định tại Mục I và Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 249/2016/TT-BTC.

Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự và Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự theo mức quy định tại Thông tư số 249/2016/TT-BTC.

Bộ Tài chính đề xuất thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2021. Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, người nộp, tổ chức thu, mức thu, kê khai, nộp phí; quản lý, sử dụng phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 249/2016/TT-BTC.

Như vậy, dự thảo thông tư này cùng với hàng loạt chính sách giảm các loại phí, lệ phí đã ban hành của Bộ Tài chính nhằm kịp thời giảm thiểu khó khăn do dịch Covid-19 gây ra cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Bảo Ngân

Tin liên quan