Đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền

05:49 26/01/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm nguồn: tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa).

Luật Phòng, chống rửa tiền quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013

Đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Luật Phòng, chống rửa tiền là văn bản pháp lý cao nhất về lĩnh vực phòng chống rửa tiền.

Cùng với các quy định của Bộ luật Hình sự 2009 (đã được thay thế bằng Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017), Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 và các văn bản hướng dẫn đã tạo lập hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, đầy đủ về lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, giúp công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố thực sự đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, đây là cơ sở để Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) ghi nhận Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và đưa Việt Nam ra khỏi quy trình rà soát của FATF vào tháng 02/2014.

Cũng theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trải qua hơn 08 năm triển khai, Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế mới. Đây là căn nguyên cơ bản đặt ra yêu cầu phải rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền.

Việc xây dựng và ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống rửa tiền; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.

Bên cạnh đó, việc ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể gồm: Khắc phục những bất cập nội tại của Luật Phòng, chống rửa tiền 2012; đáp ứng những yêu cầu mới phát sinh trong công tác phòng, chống rửa tiền; phù hợp với chuẩn  mực, khuyến nghị quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Việc ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)  cũng sẽ góp phần tránh được các hậu quả phát sinh trong trường hợp đối với quốc gia được coi là có khuyết thiếu nghiêm trọng về cơ chế phòng, chống rửa tiền; tăng cường vị thế của Việt Nam trong mối quan hệ với quốc gia, đối tác nước ngoài; tránh bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, kiểm soát và bị hạn chế trong các giao dịch tài chính, ngân hàng; xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phù hợp với các cam kết quốc tế, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Hà An (Nguồn: http://baochinhphu.vn)