Cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo động lực cho Khánh Hòa bứt phá

Tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung quan trọng tại phiên thảo luận tại tổ chiều nay, 24/5, các ĐBQH Đoàn Quảng Ninh cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hoà. Đồng thời, khẳng định Nghị quyết là bước thể chế hoá, tạo điều kiện để địa phương hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những hình mẫu về kết hợp giữa phát triển kinh tế, quốc phòng và an ninh như Nghị quyết số 09-NQ/TW đã xác định trước đó.

Thể chế hoá chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển Khánh Hòa

Tại Tổ thảo luận chiều nay, cùng với các Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Đông Tháp, các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cũng thống nhất đánh giá: Các cơ chế chính sách được xây dựng trong dự thảo Nghị quyết đã được cơ quan soạn thảo rà soát, đánh giá. Một số cơ chế chính sách không khả thi, thiếu thiết thực đã được loại ra, đồng thời bổ sung thêm một số chính sách mới. 

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ
Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ.

Nhấn mạnh về quan điểm không phải địa phương nào “xin” cơ chế, chính sách đặc thù cũng được, tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng khẳng định: Khánh Hòa có đặc thù về vị trí địa lý, nằm ở trung tâm các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cả nước... Việc phát triển tỉnh Khánh Hòa có vai trò quan trọng trong giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tác động lan tỏa vùng miền.

Trước đó, trong định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 09-NQ/TW khẳng định rõ yêu cầu cần có cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, nêu rõ Khánh Hoà phải trở thành một trong những hình mẫu về kết hợp giữa phát triển kinh tế, quốc phòng và an ninh. Do đó, Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hoà cũng là bước thể chế hoá chủ trương của Đảng, tạo điều kiện để tỉnh thực hiện được mục tiêu này.

Tham gia ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cho biết: Dự thảo Nghị quyết có thêm 4 cơ chế, chính sách mới so với các địa phương khác gồm: Cho phép các huyện, thị xã, thành phố được sử dụng ngân sách cấp mình quản lý để hỗ trợ huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chuẩn bị thu hồi đất; tách hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công và phát triển Khu kinh tế Vân Phong.  

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại phiên thảo luận
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại phiên thảo luận.

Nhấn mạnh, các cơ chế đặc thù sẽ là động lực quan trọng giúp Khánh Hòa thúc đẩy kinh tế biển phát triển; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã nghèo, xã khó khăn để đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, song Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị: Về nội dung tách dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công, Chính phủ phải có hướng dẫn cụ thể, có phương án khảo sát, kiểm đếm, có quy trình cụ thể rõ ràng để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống Nhân dân.

Về nội dung giao Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu từ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng: Cần thiết phải đánh giá, báo cáo làm rõ, về năng lực, kinh nghiệm của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong có đáp ứng được yêu cầu này hay để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ trên.    

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Trần Thị Kim Nhung, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận
Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Trần Thị Kim Nhung, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Cùng chung quan điểm này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Trần Thị Kim Nhung, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị: Nghị quyết cần quy định chặt chẽ, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Không vì kinh tế mà đánh đổi môi trường, đặc biệt là phải bảo vệ môi trường vịnh Vân Phong.

Trong phiên thảo luận chiều nay, các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cũng đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết về nội dung tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

MẠNH TUÂN (Báo Đại biểu Nhân Dân)

 

 
 

Bài liên quan