Chủ tịch tỉnh Nghệ An biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành quả huyện Kỳ Sơn đạt được trong 60 năm qua

DNHN - “Biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà huyện Kỳ Sơn đạt được trong 60 năm qua” – Đó là thông điệp được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nêu lên tại buổi Tọa đàm "Kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Kỳ Sơn”…

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp… 

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh tặng huyện Kỳ Sơn để ghi nhận thành quả "60 năm phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển" của huyện này.

Phát biểu tại buổi tọa đàm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà huyện Kỳ Sơn đã đạt được trong 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ nội lực, khai thác tối đa ngoại lực để xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả huyện Kỳ Sơn đạt được trong 60 năm qua, nhất là việc ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, giữ yên biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo thuận lợi để tỉnh nhà có điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, là tiền đề, là nền tảng vững chắc tạo động lực to lớn để huyện Kỳ Sơn tiếp tục phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới. 

Ảnh minh họa
Văn nghệ chào mừng "Kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Kỳ Sơn".

“Trong thời gian tới, Kỳ Sơn cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đổi mới, chủ động, sáng tạo và tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tiếp tục giữ vững 3 yên, gồm: yên dân, yên địa bàn và yên biên giới. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch một cách toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển và đặc thù, đặc trưng vùng miền, văn hóa địa phương. Tăng cường thu hút đầu tư trên các lĩnh vực. Khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư vào phát triển nông - lâm nghiệp, nông thôn, nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện. Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường giữ vững mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh” – Chủ tịch UBND tỉnh nghệ An Nguyễn Đức Trung lưu ý.

Nhìn lại 60 năm xây dựng và phát triển…

Với những thành quả mà Kỳ Sơn đã đạt được, Tỉnh ủy – HĐND – UBND- UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã tặng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Kỳ Sơn bức trướng: "60 năm phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển". 

Ảnh minh họa
Ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn trình bày diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập huyện.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 60 năm qua, ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn cho biết: Trước năm 1961, Kỳ Sơn thuộc huyện Tương Dương. Ngày 17/5/1961, xuất phát từ đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội, theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 65-CP chia tách huyện Tương Dương thành 2 huyện, đó là: Tương Dương và Kỳ Sơn. Theo đó, Kỳ Sơn là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, là vùng đất “phên dậu” phía Tây của Tổ quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân dân các dân tộc anh em của Kỳ Sơn đã cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hoạt động đối ngoại với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới được duy trì, tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào. Từ khi thành lập huyện đến nay, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã tổ chức 23 lần Đại hội và đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm Kỳ Sơn phát triển.   

Ảnh minh họa
Ông Vi Hoè - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn đến với bà con trong Ngày hội Đại đoàn kết ở xã Mường Lống.

“60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kỳ Sơn đã kiên trì vượt qua những khó khăn, thử thách và giành được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, quân và dân huyện Kỳ Sơn vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Kỳ Sơn đã đóng góp cao nhất sức người, sức của để thực hiện các nhiệm vụ vừa xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, vừa đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đập tan các âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai, đánh đuổi hàng trăm toán gián điệp, thổ phỉ, biệt kích thường xuyên đột nhập qua biên giới...Đảng bộ và đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn luôn một lòng tin theo Đảng, một lòng bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng quê hương, đất nước. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, phát triển. Từ ngày đầu thành lập với khoảng gần 200 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện đã có 47 tổ chức cơ sở trực thuộc với gần 6.000 đảng viên. Kinh tế - xã hội từng bước phát triển. Đến nay, đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại trung bình đạt 10,5 tiêu chí. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, đến năm 2020 thu nhập bình quân đã đạt 23 triệu đồng/người/năm. Các giá trị về lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm bảo tồn, phát huy” - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn nhìn nhận.

Hoàng Lan

Bài liên quan