Chủ tịch Quốc hội: Cần Luật hóa các vấn đề về tài chính đất đai

16:30 12/05/2023

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các cơ quan liên quan cần nghiên cứu đưa vào luật những nội dung lớn, làm rõ danh mục các văn bản dự kiến ban hành để hướng dẫn chi tiết.

Cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện tốt, người dân bày tỏ quan tâm rất nhiều đến những vấn đề có liên quan sát sườn đến đời sống như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai và giá đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nên có hình thức báo cáo lại với nhân dân về việc lấy ý kiến và tiếp thu giải trình ý kiến nhân dân, ít nhất là phải đăng tải công khai báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân lên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đánh giá chung, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các cơ quan đã có sự chuẩn bị rất công phu, chất lượng dự thảo đã được cải thiện vượt trội so với lần trình tại kỳ họp thứ 4. Hồ sơ dự án đã đủ điều kiện để tiếp tục trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5.

Trong số các nội dung cụ thể cần phải tiếp tục rà soát để hoàn thiện sâu sắc hơn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đến cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định mức thuế cao hơn với người sở hữu nhiều diện tích đất hoặc đầu cơ hoặc chậm sử dụng đất, bỏ hoang đất; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản; khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp; cơ chế bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhận định, dự án luật này còn nhiều điều giao cho Chính phủ hướng dẫn chi tiết hoặc là thực hiện theo quy định của Chính phủ, trong đó có nội dung rất quan trọng là vấn đề về tài chính đất đai, phương pháp, cách thức, trình tự, thủ tục tính giá đất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Đây là những vấn đề đại sự, người dân rất quan tâm, cần phải được luật hóa, không nên chỉ quy định đơn giản là giao cho Chính phủ hướng dẫn. Các cơ quan liên quan cần nghiên cứu đưa vào luật những nội dung lớn, đồng thời làm rõ danh mục các văn bản dự kiến ban hành để hướng dẫn chi tiết”.

Tại phiên họp 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng cho biết, sau khi tiến hành việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, đến nay đã có hơn 12, 1 triệu lượt ý kiến đóng góp, trong đó, các nội dung được nhân dân quan tâm tập trung góp ý là: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng; tài chính đất đai, giá đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Nội dung thu hồi đất cũng là một nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận xung quanh một số vấn đề khác như định giá đất, các quy định về chuyển nhượng, đấu giá đất, các ý kiến đề nghị, cơ quan soạn thảo rà soát lại một số quy định trong dự thảo, nhằm đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến đồng tình và đánh giá cao nhiều quy định mới, điều chỉnh trong dự thảo luật, các ý kiến cũng đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để bổ sung, hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5.

P.V (t/h)