Cao su Việt Nam - VRG điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh 2021

DNHN - Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: VRG) được điều chỉnh giảm so với kế hoạch đã công bố trước đó.

Thông tin từ Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG/UPCoM) được điều chỉnh giảm so với kế hoạch đã công bố trước đó.

Cụ thể, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021 của VRG được điều chỉnh về mức gần 91 tỷ đồng và hơn 35 tỷ đồng, đồng thời giảm 23% và 17% so với trước điều chỉnh. Kế hoạch này vẫn lần lượt gấp 2.5 lần và 3.2 lần so với kết quả thực hiện của năm 2020. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021 cũng được điều chỉnh giảm từ 15% xuống còn 10%. 

Cao su Việt Nam - VRG điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh 2021
Cao su Việt Nam - VRG điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh 2021.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, ban lãnh đạo VRG cũng đề xuất kế hoạch đầu tư cho năm 2021 với trọng tâm là thu hút đầu tư cho 25 ha đất thuộc KCN Cộng Hòa và 17 gói thầu đầu tư hạ tầng KCN với tổng giá trị gần 262 tỷ đồng.

Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam được thành lập năm 2005, với số vốn điều lệ là 258,948,700 triệu đồng. Ngành nghề chính của công ty là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh khu công nghiệp; xây dựng nhà ở, căn hộ, văn phòng và các công trình giao thông, thủy lợi; cho thuê đất, kho bãi. Bên cạnh đó công ty còn phát triển ngành khai thác và chế biến các loại khoáng sản.

Linh Anh

Tin liên quan