Cao su Đồng Phú - Đắk Nông báo lợi nhuận âm do kinh doanh dưới giá vốn

DNHN - Do kinh doanh dưới giá vốn, Công ty CP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông báo lỗ hơn 2 tỷ đồng trong quý II/2021.

Thông tin từ BCTC quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty CP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông (DPD) đạt hơn 6 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu bán mủ cao su khai thác, trong khi cùng kỳ Công ty không ghi nhận doanh thu. Tuy nhiên, do kinh doanh dưới vốn, DPD lỗ gộp hơn 1 tỷ đồng. Chi phí trong kỳ của DPD nhìn chung giảm khi chi phí tài chính giảm 31% và 13%.

Dù doanh thu tài chính ghi nhận gấp đôi cùng kỳ nhưng không đủ để bù phần lỗ gộp. Kết quả, DPD lỗ ròng hơn 2 tỷ đồng trong quý II/2021, trong khi cùng kỳ lỗ gần 2 tỷ đồng. 

Cao su Đồng Phú - Đắk Nông báo lợi nhuận âm do kinh doanh dưới giá vốn
Cao su Đồng Phú - Đắk Nông báo lợi nhuận âm do kinh doanh dưới giá vốn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DPD đạt hơn 21 tỷ đồng, gấp 7,6 lần cùng kỳ. DPD lãi gần 600 triệu đồng, trong khi nửa đầu năm trước Công ty lỗ hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với mức lãi trước thuế gần 600 triệu đồng trong nửa đầu năm 2021, DPD chỉ mới thực hiện được hơn 8% mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2021, theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Tổng tài sản của DPD tại ngày 30/06/2021 ghi nhận hơn 154 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Nợ phải trả của Công ty cũng giảm 23%, về mức gần 34 tỷ đồng, trong đó, các khoản nợ vay tài chính lần lượt giảm 22% đối với các khoản ngắn hạn và giảm 12% đối với các khoản dài hạn.

Linh Anh

Bài liên quan