Bộ Y tế triển khai cơ chế “một cửa” áp dụng từ ngày 16-10

DNHN - Ngày 20-9, Tổng cục Hải quan thông tin, bắt đầu từ ngày 16-10 sẽ triển khai chính thức 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế của Bộ Y tế theo “cơ chế một cửa quốc gia”.

Hai thủ tục hành chính gồm: cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường; cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường.

Đối với các thông báo hoặc giấy phép nhập khẩu bản giấy theo 2 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp, trước hoặc sau ngày 15-9, vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn. 

Bộ Y tế triển khai cơ chế “một cửa” áp dụng từ ngày 16-10
Bộ Y tế triển khai cơ chế “một cửa” áp dụng từ ngày 16-10. (Ảnh: PV)

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 2 thủ tục hành chính đã nêu trên hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ công chức.

Đồng thời yêu cầu cán bộ công chức tại các chi cục truy cập E-Customs để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 2 thủ tục hành chính này khi làm thủ tục hải quan.

Mai Anh

Tin liên quan