Bộ Tài chính "thúc" doanh nghiệp thanh toán trái phiếu đến hạn

23:15 31/03/2023

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đặc biệt lưu ý các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc doanh nghiệp thanh toán đầy đủ trái phiếu đến hạn.

Ngày 31/3 đã diễn ra cuộc họp lần thứ 3 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ổn định thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Cuộc họp được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các thành viên trong Tổ công tác cho dự thảo Báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (TTCK) và trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) để báo cáo Chính phủ; đồng thời, kiến nghị các giải pháp đồng bộ để ổn định, phát triển TTCK, thị trường TPDN ngày càng minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Báo cáo về tình hình TTCK Việt Nam, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong quý I/2023, TTCK vẫn có những tín hiệu tích cực. Hoạt động của doanh nghiệp mặc dù có khó khăn nhưng đã số vẫn tăng trưởng ở hầu hết các nhóm ngành...

Dưới sự chỉ đạo và quyết tâm của Chính phủ, hoạt động giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh. Có thể khẳng định, quyết tâm của Chính phủ trong việc tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính... đã góp phần khôi phục niềm tin cho thị trường.

Với vai trò là cơ quan trực tiếp quản lý, giám sát TTCK, đảm bảo sự vận hành liên tục, thông suốt, ổn định, minh bạch của TTCK, UBCKNN đang và sẽ tiếp tục triển khai đồng các giải pháp nhằm tiếp tục ổn định TTCK trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Phạm Hồng Sơn cho biết, UBCKNN đang rà soát tổng thể các quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn nhằm khắc phục ngay những bất cập, vướng mắc. Trong đó, quy định rõ phạm vi hoạt động và cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán (CTCK), bổ sung các quy định nhằm quản lý tốt hơn các nhà đầu tư, tăng cường các chế tài xử phạt vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư... 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tái cấu trúc TTCK, nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng của các định chế trung gian thị trường thông qua việc tiếp tục thực hiện tái cấu trúc CTCK, công ty quản lý quỹ theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, UBCKNN sẽ tăng cường giám sát các CTCK thực hiện đúng và đầy đủ vai trò là chủ thể giám sát tuyến đầu theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn để kịp thời ngăn ngừa và phát hiện sớm các vi phạm trên thị trường...

Đáng chú ý tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đặc biệt lưu ý các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thanh toán đầy đủ đối với các trái phiếu đến hạn.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là về mặt chính sách, về vốn; khẩn trương thiết lập thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; tăng cường tin tuyên truyền, nhất là về phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của nhà đầu tư; tăng cường quản lý trái phiếu phát hành ra công chúng; giao cho chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về an ninh trật tự tại địa phương; các trái phiếu doanh nghiệp phát hành liên quan đến dự án tại địa phương, địa phương phải được biết.

PV (t/h)