Bổ sung quy định cấp phép xây dựng có thời hạn trên đất có quy hoạch chậm triển khai

09:12 24/03/2020

Đây là một trong những điểm mới được tiếp thu dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng vừa được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét chiều 23/3

Đây là một trong những điểm mới được tiếp thu dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng vừa được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét chiều 23/3.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, ông Phan Xuân Dũng cho biết, so với dự thảo luật trình Quốc hội ở kỳ họp thứ 8, dự thảo luật trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét đã có nhiều nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý.

Cụ thể, khi thảo luận ở Quốc hội, một số ý kiến đề nghị cần có giải pháp hạn chế quy hoạch “treo” và cần cấp phép xây dựng có thời hạn trong các khu đất có quy hoạch chậm triển khai để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo cơ quan thẩm tra, Luật Xây dựng hiện hành đã có quy định về việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ có thời hạn trong vùng quy hoạch. Trên thực tế có nhiều quy hoạch triển khai quá chậm trễ, kéo dài so với quy định đã gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới đời sống và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, ông Phan Xuân Dũng báo cáo tại phiên họp.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 49 Luật Đất đai năm 2013, dự thảo Luật đã được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong các khu quy hoạch chậm triển khai tại Điều 94 như trong dự thảo Luật.

Theo đó, điều 94 quy định điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt;

c) Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp phép xây dựng có thời hạn;

d) Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất; việc hỗ trợ khi phá dỡ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định của Chính phủ.

Dự thảo Luật mới nhất cũng đã bổ sung quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn các vấn đề về dự án đầu tư xây dựng đô thị và bỏ quy định về chủ đầu tư cấp 1, chủ đầu tư thứ cấp trong dự án phát triển đô thị.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, trong dự thảo Luật cũng đã phân định rõ việc thẩm định đối với từng loại dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan như đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; phân định nội dung, trách nhiệm cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu trong công tác thẩm định dự án, thiết kế xây dựng.

Vẫn theo Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng, dự thảo Luật đã quy định chặt chẽ hơn đối với việc cấp giấy phép cho công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn sao cho phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển đất nước. Theo đó, chỉ miễn giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng ở nông thôn và nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trừ công trình được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa. 

Nguyễn Lê

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?