Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

10:35 22/01/2024

Bộ GTVT chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, và các cơ quan liên quan của Bộ cần phải tập trung nỗ lực, quyết tâm cao, không ngừng đổi mới, sáng tạo, và đoàn kết trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân từ đầu năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Văn Thắng, vừa phát đi Chỉ thị nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024. Theo Chỉ thị, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, và các cơ quan liên quan của Bộ cần phải tập trung nỗ lực, quyết tâm cao, không ngừng đổi mới, sáng tạo, và đoàn kết trong việc thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2024.

Cụ thể, các đơn vị được yêu cầu triển khai dự toán chi theo kế hoạch cho các dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện nghiệm túc thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu. Cũng cần kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân.

Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Bộ GTVT thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, và báo cáo trong tháng 1/2024 để điều hành và đánh giá kết quả. Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư và các bước chuẩn bị cho các dự án mới. Ngoài ra, cần thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện - giải ngân của từng dự án để phát hiện và giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Các cơ quan chức năng như Cục Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường cao tốc Việt Nam được yêu cầu thẩm định, phê duyệt dự án và tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầu tư, đồng thời liên kết việc kiểm điểm tiến độ thực hiện với kết quả giải ngân. Vụ Tài chính hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện hồ sơ quyết toán và chủ trì tham mưu quyết toán các dự án hoàn thành.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh rằng kết quả giải ngân kế hoạch sẽ là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan và đơn vị liên quan trong năm 2024, trừ lý do bất khả kháng.

PV (t/h)