Bình Thuận: Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

09:35 29/09/2023

Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng cùng Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông của tỉnh (BQL).

Theo báo cáo của BQL, năm 2023, đơn vị quản lý 26 dự án với tổng kế hoạch vốn là 1.563.114 triệu đồng. Đến ngày 20/9/2023, đơn vị đã giải ngân được 751.714 triệu đồng, chiếm 48,1% kế hoạch giao. Dự kiến đến hết năm sẽ giải ngân được 1.499.891 triệu đồng, đạt 95,9% kế hoạch giao.

Buổi làm việc liên quan đến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Bình Thuận
Buổi làm việc liên quan đến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, BQL cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, chủ yếu là về giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư. Đây là những vấn đề cần sự vào cuộc của các sở, ngành và địa phương để hỗ trợ BQL hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây thành phố Phan Thiết Đỗ Minh Trí báo cáo tại buổi làm việc
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây thành phố Phan Thiết- Đỗ Minh Trí báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây thành phố Phan Thiết- Đỗ Minh Trí cho biết, trong năm 2023, tổng số công trình thuộc nguồn vốn Trung ương và vốn tỉnh do UBND thành phố quản lý điều hành là 27 công trình; trong đó: Vốn Trung ương có 01 công trình; vốn tỉnh có 26 công trình (08 công trình chuẩn bị đầu tư; 13 công trình chuyển tiếp; 04 công trình khởi công mới; 01 công trình trọng điểm).

Trong năm 2023, UBND thành phố được giao Kế hoạch vốn 68.860 triệu đồng. Tính đến ngày 20/9/2023, địa phương đã giải ngân 30.679 triệu đồng, đạt tỷ lệ 44,6%).

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết những tồn đọng liên quan đến giải phóng mặt bằng cho các dự án.

Theo lãnh đạo tỉnh, địa phương đang gặp khó khăn về thủ tục mới và giá đất cho các dự án đầu tư công. Để giải ngân hết 95% vốn vào cuối năm, cần khắc phục nhanh chóng hai vấn đề này.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết- Phan Nguyễn Hoàng Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng cho biết: UBND thành phố Phan Thiết tập trung vào các nhiệm vụ sau: giải phóng mặt bằng kịp thời; triển khai hiệu quả dự án Kè sông Cà Ty - dự án trọng điểm của tỉnh; hoàn thiện hồ sơ các dự án sắp đầu tư; xác định rõ ràng giá đất; làm tốt công tác đấu thầu cho các dự án mới; nghiệm thu kỹ càng các dự án đã hoàn thành và thanh toán đúng tiến độ; đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu để tăng tốc triển khai các dự án; chủ động đề xuất điều chỉnh hoặc điều chuyển vốn khi cần thiết.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành chuyên môn hỗ trợ thành phố Phan Thiết hoàn chỉnh hồ sơ các dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân vốn đầu tư công.

Quang Duy – Vân Nguyễn