Bình Dương – Kiểm soát chặt nguồn nước mặt trước tình trạng ô nhiễm

DNHN - Dự báo lượng nước có thể khai thác dồi dào, trong đó đối với lưu vực 4 con sông lớn là Sài Gòn, Đồng Nai, Sông Bé và Thị Tính mật độ sông suối khá dày và phong phú, chưa kể Bình Dương đang có lượng trữ nước tương đối ở các hồ chức khu vực thượng nguồn. Tuy nhiên, các nguồn nước này đang có dấu hiệu suy giảm dần theo thời gian và có dấu hiệu ô nhiễm.

Tổng lượng nước có thể khai thác hàng năm trên các sông ước đạt 26,4 tỷ m3, các hồ chứa là 1,1 tỷ m3. Hơn nữa diện tích sản xuất nông nghiệp tại tỉnh đã thu hẹp và áp dụng công nghệ cao, do đó lượng nước để sản xuất là rất phong phú, chưa kể nguồn tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương rất đa dạng, phân bố từ độ sâu từ 20 – 100m.

Nguồn nước mặt tại Bình Dương rất phong phú nhưng đang có dấu hiệu ô nhiễm
Nguồn nước mặt tại Bình Dương rất phong phú nhưng đang có dấu hiệu ô nhiễm.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, kết quả quan trắc cho thấy lượng nước đang có dấu hiệu suy giảm dần theo thời gian và có dấu hiệu ô nhiễm, do đó cần phải có các giải pháp cụ thể để quản lý chặt nguồn tài nguyên này. Cụ thể, chất lượng nước trên sông Sài Gòn, sông Thị Tính đang ô nhiễm, nước trên các dòng chính tốt hơn các kênh rạch nhánh, chất lượng nước trên sông Đồng Nai và sông Bé đang tốt nhưng kênh rạch nhánh cũng ô nhiễm.

Sở TN&MT đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương, các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền cho người dân bảo vệ nguồn nước, làm sạch nguồn nước tại các khu dân cư, đặc biệt tại các hồ, ao tù không lưu thông.

Sở TN&MT sẽ kiểm sát chặt các nguồn xả thải ở khu công nghiệp, đặc biệt vùng tập trung phía nam của Bình Dương
Sở TN&MT sẽ kiểm sát chặt các nguồn xả thải ở khu công nghiệp, đặc biệt vùng tập trung phía nam của Bình Dương.

Về hạ tầng, Sở TN&MT cho biết, thời gian tới, đơn vị cũng sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, xây dựng và áp dụng quy trình vận hành liên hồ chứa bảo đảm điều hòa lưu lượng nước giữa các mùa, hạn chế tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô, tăng cường kiểm tra, cấp phép và hậu kiểm sau cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước, đặc biệt kiểm sát gắt gao vấn đề ô nhiễm nguồn nước dưới tầng đất ở các khu công nghiệp, đặc biệt vùng phía Nam của Bình Dương.

Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ hướng tới xã hội hóa các mô hình cấp nước tập trung, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Thu

Tin liên quan