Bình Dương đối thoại, tạo điều kiện hút đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản

21:25 24/10/2023

Trong quá trình đối thoại với doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã lắng nghe và ghi nhận một số vấn đề đề xuất từ phía các doanh nghiệp Nhật Bản.

Thông qua hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản năm 2023, UBND tỉnh Bình Dương đã đề cập đến nhiều thành tựu kinh tế - xã hội đáng chú ý của tỉnh. Các chỉ số quan trọng như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút được số vốn đầu tư nước ngoài đáng kể tính đến thời điểm gần nhất.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đối thoại cùng doanh nghiệp Nhật Bản
Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đối thoại cùng doanh nghiệp Nhật Bản.

Tuy nhiên, trong quá trình đối thoại với doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh cũng đã lắng nghe và ghi nhận một số vấn đề đề xuất từ phía các doanh nghiệp Nhật Bản. Các vấn đề này bao gồm khó khăn về giấy phép lao động, thủ tục Hải quan, an toàn phòng cháy chữa cháy, giao thông, phí môi trường và duy trì cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp. Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hoạt động tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Lợi, trong phát biểu của mình, đã yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết triệt để các vấn đề được đưa ra bởi doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh về việc duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tạo môi trường làm việc ổn định và thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và sản xuất tại Bình Dương.

Vân Nguyễn