Bình Dương đặt mục tiêu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI vào khu công nghiệp

22:12 08/04/2024

Đến cuối năm 2030, Bình Dương dự kiến sẽ triển khai thêm 8 khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo, với diện tích quy hoạch mới trên 6.000 ha dọc theo vành đai 4.

Theo kế hoạch năm 2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đặt ra mục tiêu thu hút khoảng 130-140 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, với tổng số vốn đầu tư nước ngoài khoảng 1,2-1,3 tỷ USD; thu hút 1.100-1.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; vốn đầu tư xây dựng đạt 5.700 tỷ đồng; cho thuê và cho thuê lại đất 100-150ha; thu hút 15.000 lao động; và tổng doanh thu 35-40 tỷ USD.

Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng tập trung vào việc thúc đẩy thành lập và phát triển thêm khoảng 10 khu công nghiệp mới trong giai đoạn 2023-2030, tập trung vào việc phát triển hạ tầng cho các khu công nghiệp đã có quy hoạch trước đó.

Bình Dương đặt mục tiêu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI vào khu công nghiệp
Bình Dương đặt mục tiêu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI vào khu công nghiệp.

Tổng số khu công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn tỉnh là 33 khu, chiếm 7,9% trên tổng số khu công nghiệp cả nước, với tổng diện tích quy hoạch là 14.790ha. Trong số đó, có 28 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 11.962ha. Khu công nghiệp Cây Trường cũng đã được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và đang triển khai các bước tiếp theo để đưa khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Dự kiến đến cuối năm 2025, sẽ thành lập mới 2 khu công nghiệp với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.000ha tại huyện Bắc Tân Uyên và thành phố Tân Uyên. Trong đó, khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí với diện tích khoảng 800ha sẽ thu hút các ngành công nghiệp cơ khí theo hướng công nghệ cao, tự động hóa ít thâm dụng lao động. Khu công nghiệp Tân Lập I với diện tích 200ha sẽ chuyên ngành gỗ.

Đến cuối năm 2030, dự kiến sẽ triển khai thêm 8 khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo, với diện tích quy hoạch mới trên 6.000 ha dọc theo vành đai 4.

Trong quý 1 năm nay, tỉnh đã thu hút được 177 triệu USD, tăng 385% so với cùng kỳ, đạt 14,75% kế hoạch năm nay. Hiện có 3.112 dự án còn hiệu lực trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 2.433 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 29,5 tỷ USD và 679 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 94.000 tỷ đồng.

Vân Nguyễn