Bình Định kiến nghị giải pháp thúc đẩy giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn

10:19 30/10/2023

Bình Định kiến nghị Chính phủ cần có các cơ chế, chính sách thông thoáng, phù hợp và đơn giản hóa các thủ tục nhằm đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp cận các nguồn vốn vay.

UBND tỉnh Bình Định vừa đưa ra kiến nghị tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hướng dẫn các ngân hàng thương mại nới lỏng quy trình và quy định về vay vốn nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn tín dụng của doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên được khuyến khích phát triển, nhằm thúc đẩy tăng trưởng theo chính sách của Chính phủ.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra chỉ đạo cho các tổ chức tín dụng triển khai tích cực các chương trình tín dụng và chính sách theo hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các chương trình bao gồm tín dụng cho lĩnh vực Lâm sản, Thủy sản (15.000 tỷ đồng); cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ (120.000 tỷ đồng); chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP; cũng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bình Định kiến nghị giải pháp thúc đẩy giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn
Bình Định kiến nghị giải pháp thúc đẩy giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn.

Đối với việc phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở, UBND tỉnh Bình Định đề xuất Chính phủ cần thiết lập các cơ chế và chính sách linh hoạt, thích hợp và đơn giản hóa thủ tục nhằm tăng tốc quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn vay và hỗ trợ... nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng.

UBND cũng đề xuất Chính phủ xem xét các quy định hỗ trợ và ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, góp phần giảm giá bán và giá thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội. Ngoài ra, cần phân cấp và phân quyền cho địa phương thực hiện đối với dự án sử dụng đất trồng lúa từ 10 héc ta đất trở lên, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 héc ta trở lên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, theo UBND tỉnh Bình Định, Chính phủ cần có chính sách chung nhằm đơn giản hóa quy trình vay vốn tín dụng, đồng thời giảm bớt các bước trung gian và thành phần hồ sơ; hạn chế các yêu cầu bổ sung từ các ngân hàng liên quan đến việc tăng hạn mức vốn đối ứng đối với các chủ dự án đã thực hiện đối ứng 20% trên tổng vốn đầu tư cho dự án theo quy định của pháp luật; không yêu cầu tài sản thế chấp bổ sung ngoài việc thế chấp chính dự án nhà ở xã hội đang được ngân hàng tài trợ vốn vay.

PV (t/h)