Bamboo Capital sẽ thành lập công ty kinh doanh bất động sản

DNHN - Công ty CP Bamboo Capital sẽ thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain với ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày và kinh doanh bất động sản.

HĐQT Công ty CP Bamboo Capital (BCG/HoSE) đã thông qua quyết định thành lập công ty bất động sản tại Quy Nhơn, Bình Định.

Theo đó, BCG sẽ thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain với ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày và kinh doanh bất động sản. Công ty mới này có vốn điều lệ dự kiến là 400 tỷ đồng, trong đó, BCG góp 300 tỷ đồng, tương đương 75% vốn.

Bamboo Capital sẽ thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Bamboo Capital sẽ thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

Cuối tháng 9, HĐQT BCG đã quyết định thâu tóm Công ty CP Bảo hiểm AAA thông qua nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu, qua đó sở hữu 71% vốn của Công ty bảo hiểm này. BCG dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phần tại Bảo hiểm AAA trong tháng 10, tuy nhiên, giá mua thực tế vẫn chưa được công bố.

Sau thông tin BCG bắt đầu thâu tóm thêm công ty thì giá cổ phiếu của công ty này đã tăng gần 16% sau nửa đầu tháng 10. Kết phiên sáng 13/10, giá cổ phiếu BCG đang ở mức 20.700 đồng/cp và vẫn còn trong quá trình tìm đỉnh.

Linh Anh

Tin liên quan