Bạc Liêu vươn tới mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt 01 tỷ USD trong năm 2025

DNHN - Bạc Liêu xác định Ngành nông nghiệp nằm trong 5 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó con tôm là mũi nhọn. Cũng vì vậy, việc phát triển và lan tỏa ra diện rông để người nông dân hưởng ứng và tiếp cận được, ứng dụng có hiệu quả mô hình “nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao” là mục tiêu và chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Khu nuôi tôm theo hướng công nghệ cao tại Bạc Liêu.
Khu nuôi tôm theo hướng công nghệ cao tại Bạc Liêu.

Để biến thực hiện khác vọng trên thành hiện thực tỉnh Bạc Liêu đã triển khai kế hoạch và cụ thể hóa từng bước đi vững chắc, theo từng giai đoạn cụ thể và tiến đến việc xây dựng thương hiệu quốc gia về con tôm Việt Nam, gắn với việc đảm bảo ổn định đầu ra trên thị trường xuất khẩu thế giới - là khâu quan trọng nhất trong chuỗi giá trị ngành tôm” - Giám đốc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu Phạm Hoàng Minh cho biết.

Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có gần 120.000ha diện tích thả nuôi tôm, trong đó nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh gần 7.500ha; nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp 110.950ha. Đi đầu và thành công trong mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn là Tập đoàn Việt - Úc, Công ty TNHH SX&TM Trúc Anh, Công ty TNHH Huy Long An - Bạc Liêu, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP - Chi nhánh Bạc Liêu, Công ty TNHH MTV Long Mạnh…

Tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp đầu tư xây dựng hạ tầng từ phục vụ nuôi đến việc thực hiện tốt việc điều tiết nước và quản lý chặt vật tư đầu vào, nhất là chất lượng con giống giúp người nuôi tôm sản xuất được thuận lợi và ổn định hơn.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyến khích đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ tiếp cận thông tin khoa học, kỹ thuật, thị trường, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; hỗ trợ tích cực cho các nhà đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Để tiếp tục hỗ trợ người nuôi tôm đạt kết quả cao trong vụ nuôi trồng tiếp theo, ngành thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tích cực đẩy mạnh các giải pháp đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, phục vụ nuôi trồng thủy sản như: thủy lợi, giao thông và lưới điện… hướng dẫn nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ nuôi trông thủy sản năm 2022.

Diệu Hồng

Bài liên quan