Bạc Liêu: Đảm bảo “Ngày hội toàn dân” dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

Nhằm chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp đến, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã thực hiện nhiều công tác hiệu quả vì mục tiêu dân chủ - bình đẳng – đúng pháp luật, đặc biệt là đẩy mạnh việc tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Việc thực hiện công cuộc bầu cử đại biểu Quốc bội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thật sự là ngày hội của toàn dân. Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử, thời gian qua, tỉnh nhà Bạc Liêu đã nỗ lực không ngừng, từng bước góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Cả hệ thống chính trị Bạc Liêu quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử
Cả hệ thống chính trị Bạc Liêu quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử. (Ảnh: Internet)

Bạc Liêu cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất. Tùy tình hình thực tế, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tại địa phương có thể sử dụng các hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động khác, đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả. Xác định các lực lượng vũ trang sẽ có nhiệm vụ thực hiện tốt công tác bảo vệ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trước, trong và sau cuộc bầu cử. Cả hệ thống chính trị Bạc Liêu quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Đợt 1: Từ tháng 02/2021 đến cao điểm tháng 4/2021, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW, Chỉ thị số 02/CT-TTg; tiêu chuẩn và quy định trong cuộc bầu cử. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021: Tiếp tục tuyên truyền, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. 

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021, tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử. 

Ngày hội toàn dân
Ngày hội toàn dân. (Ảnh: Internet)

Vào tháng 02/2021, Bộ Nội vụ cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là Hội nghị quan trọng, thiết thực nhằm chuẩn bị hành trang tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Buổi Hội nghị cũng đã xác định cơ cấu, thành phần, nhiệm vụ, cũng như nguyên tắc hoạt động của các tổ chức có nhiệm vụ trong cuộc bầu cử tại địa phương. Đồng thời xác định những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử để có những hướng giải quyết phù hợp; mọi công tác tổ chức bầu cử phải đảm bảo nhiệm vụ vừa phát triển KT-XH, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả./.

Diệu Hồng

Tin liên quan