An toàn không gian mạng: 9 đơn vị đạt loại A về mức độ sẵn sàng, đảm bảo

DNHN - Trong khuôn khổ Hội thảo - Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit) 2021, chiều 27/10, 9 đơn vị xếp loại A về sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng 2020.

Báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương năm 2020 được Cục An toàn thông tin đánh giá tổng thể dựa trên 50% đánh giá thực tế và 50% khảo sát, theo 5 trụ cột phát triển an toàn không gian mạng tương tự GCI (chỉ số xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU) là: Pháp lý, kỹ thuật, nâng cao năng lực, tổ chức, hợp tác.

Theo Báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương năm 2020, trong 26 cơ quan khối bộ, ngành thì Ngân hàng Nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải xếp loại A; 19 bộ, ngành xếp loại B; 5 đơn vị xếp loại C.

Xếp hạng mức độ sẵn sàng cho bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020 khối đơn vị cấp tỉnh, thành phố.
Xếp hạng mức độ sẵn sàng cho bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020 khối đơn vị cấp tỉnh, thành phố..

Ở khối các tỉnh, thành phố, 7 địa phương xếp loại A về mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng, gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Phúc. Ngoài ra, có 45 tỉnh, thành phố xếp loại B; 11 tỉnh, thành phố xếp loại C.

Cục An toàn thông tin cho biết, kết quả đánh giá xếp hạng cho thấy đa số bộ, ngành đã quan tâm và bước đầu triển khai tốt hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng, góp phần bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia.

PV

Tin liên quan