An Giang: Tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới

07:00 22/04/2024

Vừa qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh với các Huyện, Thị ủy, Thành ủy biên giới.

Qua đó, tổng kết Quy chế phối hợp hoạt động Biên phòng - Quân sự - Hải quan - Công an năm 2023; triển khai kế hoạch 169/KH-UBND ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh: Nhiệm vụ giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà. Do đó, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Hải quan, các địa phương khu vực biên giới đoàn kết gắn bó, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các lực lượng và các địa phương tại khu vực biên giới tiếp tục đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, tập trung vào việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp giữa các đơn vị và địa phương, kết nối chặt chẽ với việc triển khai chủ trương của Trung ương và tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh biên giới, và trật tự an toàn xã hội.

Thông báo và trao đổi thông tin thường xuyên, phối hợp nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, đặc biệt là trên tuyến biên giới và ngoại biên, để tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh xử lý mọi tình huống kịp thời và hiệu quả, mà không để bị động và bất ngờ. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nghiệp vụ và tăng cường công tác phối hợp và trao đổi thông tin giữa các lực lượng và địa phương trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh.

Đồng thời, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, động viên Nhân dân tham gia vào việc bảo vệ biên giới. Tiếp tục phát huy các mô hình và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, và xã hội trong khu vực biên giới, nhằm ổn định đời sống của nhân dân và đóng góp vào việc xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Đặc biệt, cần tập trung vào việc xây dựng các Đảng bộ trong sạch và vững mạnh, tuân thủ nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy và các nguyên tắc, quy định trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng ở mọi cấp. Không được chủ quan đối với bất kỳ biểu hiện suy thoái nào, nhất là về phẩm chất đạo đức, để không gây ra suy thoái về tư tưởng chính trị và hiện tượng "tự diễn biến biến" hay "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ngọc Thư