7 tháng đầu năm, sản xuất và xuất khẩu thép tăng mạnh

19:30 23/08/2021

Tính chung 7 tháng năm 2021 sản xuất và tiêu thụ thép vẫn tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa công bố báo cáo về tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2021. Theo đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên sản xuất và tiêu thụ thép trong tháng 7/2021 chững lại, nhưng tính chung 7 tháng năm 2021 vẫn tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong tháng 7 sản xuất thép các loại đạt 2.398.028 tấn, giảm 6,48% so với tháng trước nhưng tăng 13.8% so với cùng kỳ 2020. Tính chung 7 tháng năm 2021, sản xuất thép các loại đạt 18.325.583 tấn, tăng 33,5% so với cùng kỳ 2020.

7 tháng đầu năm, sản xuất và xuất khẩu thép tăng mạnh
7 tháng đầu năm, sản xuất và xuất khẩu thép tăng mạnh.

Về tiêu thụ thép các loại, trong tháng 7/2021 đạt 2,101,200 tấn, ngang mức tháng 6/2021, nhưng tăng 7,4% so với cùng kỳ 2020; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 658.207 tấn, tăng 5.96% so với tháng trước, và tăng 55% so với cùng kỳ tháng 7/2020.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, tiêu thụ đạt 16.161.179 tấn, tăng 30,7% so với cùng kỳ 2020; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 4.078.19 tấn, tăng 78,9% so với 7 tháng năm 2020.

Về tình hình nhập khẩu, báo cáo cập nhật đến hết tháng 6/2021 cho thấy, trong tháng 6 nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 1,12 triệu tấn với kim ngạch 1,1 tỷ USD, tăng 18,13% về lượng và tăng 25.73% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước giảm 5,65% về lượng nhưng tăng 75.16% về giá trị.

Lũy kế từ đầu năm, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 7,09 triệu tấn với trị giá trên 5,78 tỷ USD, tăng lần lượt 5,92% về lượng và 44,12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Linh An