5 điểm nhấn trong Chương trình hành động của Bí thư Huyện uỷ miền biên giới xứ Nghệ

DNHN - Là ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026, ông Vi Hoè – Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đã xây dựng Chương trình hành động với nhiều ý tưởng nhằm tìm khâu đột phá cho huyện phát triển bền vững

Sau khi được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Vi Hoè – Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn nhận thức sâu sắc rằng: “Người đại biểu HĐND các cấp phải có phẩm chất đạo đức tốt và trình độ năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phải gắn bó với nhân dân, vì nhân dân bầu ra mình”. Nếu được cử tri bầu vào HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026, ông sẽ quyết tâm thực hiện chương trình hành động đã xây dựng, cụ thể: 

  Ông Vi Hoè - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn đến với bà con trong Ngày hội Đại đoàn kết ở xã Mường Lống

Thứ nhất, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, luôn tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri. Đồng thời, nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nhất là cơ chế, chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và những vấn đề liên quan trực tiếp đến môi trường, chính sách an sinh xã hội, người có công, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, công tác quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Kịp thời đề xuất những phản ánh của cử tri với các cấp có thẩm quyền giải quyết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Thứ hai, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thông mới. Bên cạnh đó, giám sát, kiểm tra chất lượng các chương trình, dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản, đào tạo nghề gắn với việc làm, chú trọng công tác xoá đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh biên giới, tăng cường công tác đối ngoại với các huyện của nước bạn Lào. Quan tâm lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, vấn đề môi trường, giao đất gắn giao rừng, mở rộng thị trấn Mường Xén, xây dựng vùng kinh tế trọng điểm, phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 

  Ông Vi Hoè - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Thứ ba, với tư cách là lãnh đạo chủ chốt của huyện, ông sẽ cùng với tập thể phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Tập trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của huyện, tranh thủ và phát huy có hiệu quả các chương trình hỗ  trợ và đầu tư của Trung ương, của Tỉnh. Nhất là các mục tiêu quốc gia để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ tư, quan tâm đề xuất những cơ chế chính sách ưu tiên cho miền núi và công tác dân tộc. Công khai, minh bạch các quy định, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, lợi ích nhóm. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm, gương mẫu, phục vụ nhân dân tốt hơn, nhất là công tác cải cách hành chính. 

  Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn Vi Hoè thăm và tặng quà cho các chiến sỹ trực chốt phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại Nậm Cắn

Thứ năm, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Nỗ lực làm việc hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, huyện  nhiệm kỳ 2021-2026 thì đó là điều kiện, cơ hội cho tôi tiếp tục làm tốt hơn chức trách nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ tăng cường kết nối giữa tỉnh với địa phương và cử tri. Qua đó, góp một phần sức lực, trí tuệ của bản thân vào sự phát triển chung của tỉnh và huyện Kỳ Sơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh. Đồng thời, có điều kiện đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương miền núi, dân tộc, biên giới…Tôi rất vinh dự được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tại huyện biên giới Kỳ Sơn” – ông Vi Hoè khẳng định trong Chương trình hành động. 

  Ông Vi Hoè - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn tham gia lễ phát động xây dựng nông thôn mới  năm 2021 tại xã Hữu Lập

Được biết, hơn 36 năm công tác, ông Vi Hoè đã trải qua nhiều cương vị khác nhau. Trong đó: 2 khoá Tỉnh uỷ viên  nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; Đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong quá trình công tác, ông Vi Hoè đã có nhiều ý tưởng nhằm tìm khâu đột phá cho huyện Kỳ Sơn phát triển bền vững và vươn lên thoát nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao đời sống cho nhân dân…

Dưới đây là tiểu sử và quá trình công tác của ông Vi Hoè:

 Văn Cương

Tin liên quan