17 giải thưởng ASSA đã được trao tại Hội nghị Ban Chấp hành ASSA35

DNHN - Tại Hội nghị Ban Chấp hành ASSA35, Tiến sĩ Suradej Waleeittikul – Tổng Thư ký Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Thái Lan – Chủ tịch ASSA, đã trao 17 giải thưởng cho 17 tổ chức trong tất cả các hạng mục.

 Hạng mục ĐỔI MỚI SÁNG TẠO với tiêu chí sáng tạo công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới mang tới những sự tiến bộ về dịch vụ hoặc sản phẩm gồm có 03 giải thưởng được trao cho các tổ chức:

1.  Tổ chức an sinh xã hội Maylaysia: giải thưởng cho Hệ thống quản lý điện tử về Phục hồi chức năng (e-Pulih)

2. SSS Philippines: giải thưởng cho các chiến lược mới trong việc đảm bảo tính tương thích.

3. Quỹ phòng xa Trung ương Singapore: giải thưởng cho dịch vụ “Kế hoạch hưu trí trực tuyến” (CPRS)

 Hạng mục THÍCH ỨNG HIỆU QUẢ có 01 giải thưởng được trao cho Quỹ an sinh xã hội quốc gia dành cho lực lượng vũ trang Campuchia (NFV)

 Hạng mục DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG có 03 giải thưởng được trao cho các tổ chức:

1. Quỹ an sinh xã hội Quốc gia Campuchia (NSSF) Giải thưởng cho chương trình BHYT (HIS).

2. Quỹ An sinh xã hội Quốc gia Lào: Giải thưởng cho mở rộng dịch vụ thông qua các ứng dụng ngân hàng, ATM và EDC.

3. Cơ quan An sinh xã hội Thái Lan: Cung cấp dịch vụ tự phục vụ bằng ứng dụng điện tử trên nhiều nền tảng khác nhau, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng dễ dàng, nhanh chóng và chi phí thấp.

 Hạng mục CHIẾN LƯỢC TƯƠNG TÁC TRUYỀN THÔNG có 02 giải thưởng được trao cho các tổ chức:

1. Quỹ tín thác của người lao động Brunei

2. Uỷ ban đền bù cho người lao động Philippines

 Hạng mục CÔNG NGHỆ THÔNG TIN có 04 giải thưởng được trao cho các tổ chức:

1. Tổ chức quản lý an sinh xã hội về việc làm Indonesia về tăng cường an sinh xã hội của Indonesia thông qua cải tiến ứng dụng trên nền tảng điện thoại.

2. Quỹ phòng xa cho người lao động Malaysia: Cung cấp ứng dụng trên nền tảng điện thoại.

3. Cơ quan BHYT Philippines về chuyển đổi dữ liệu chăm sóc sức khoẻ.

4. BHXH Việt Nam: Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và hiệu suất về giám định BHYT, BHXH Việt Nam đã xây dựng hệ thống giám định BHYT kết nối với hơn 12.000 cơ sở khám, chữa bệnh từ Trung ương tới địa phương trên toàn quốc nhằm chuẩn hoá đầu vào dữ liệu nhằm chia sẻ dữ liệu và trao đổi thông tin giữa các cơ sở khám, chữa bệnh với cơ quan BHXH.

 Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu thay mặt BHXH Việt Nam nhận giải

Hạng mục MỞ RỘNG DIỆN BAO PHỦ BẢO HIỂM có 01 giải thưởng được trao cho Cơ quan đảm bảo y tế Quốc gia Thái Lan.

Hạng mục QUẢN TÀI CHÍNH có 01 giải thưởng được trao cho Hệ thống bảo hiểm Chính phủ Philippines.

Hạng mục QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ có 02 giải thưởng được trao cho các tổ chức:

1. Quỹ an sinh xã hội quốc gia Cambodia (NSSFC)

2. Tổ chức quản lý an sinh xã hội Indonesia./.

Giải thưởng ASSA được khởi xướng vào năm 2015 nhằm chia sẻ những thành công của các tổ chức thành viên. Hiện tại, mỗi tổ chức có thể đăng ký một thực tiễn hiệu quả nhất và được trao giải theo mỗi hạng mục của Giải thưởng ASSA với 8 hạng mục: Đổi mới, Cải cách, Dịch vụ khách hàng, Truyền thông chiến lược, Công nghệ thông tin, Bao phủ bảo hiểm, Quản lý tài chính, Quản trị.

 H. Thảo

Bài liên quan