Vay tín chấp UOB BizMerchant trên nền tảng dữ liệu số nhận giải thưởng của năm

Doanh nghiệp tự giới thiệu | 14:20:00 26/07/2019

DNHN - Vay tín chấp UOB Biz Merchant dựa trên nền tảng dữ liệu số của Ngân hàng UOB Việt Nam vừa được nhận giải thưởng “Sáng kiến Tài chính toàn diện”.

Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ 2019 do Asian Banking & Finance bình chọn, công nhận các ngân hàng xuất sắc đã giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ đột phá thích nghi thành công với bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.

Đại diện UOB Biz Merchant trong lễ trao giải thưởng của năm do Asian Banking & Finance bình chọn

Sản phẩm vay UOB BizMerchant được UOB Việt Nam chính thức giới đến các doanh nghiệp vào tháng 2/2018, cung cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử nguồn vốn cần thiết giúp đỡ cho sự phát triển kinh doanh. Ngân hàng sử dụng dữ liệu bán hàng được trích xuất từ các kênh thương mại điện tử nhằm xác minh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ dữ liệu đó, kết hợp với các nguồn thông tin hiện có, Ngân hàng có khả năng xác định mức độ tin cậy của doanh nghiệp một cách chính xác hơn, và mở rộng cơ sở tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) một cách chắc chắn hơn.

Hỗ trợ vận hành cho chương trình vay tín chấp UOB BizMerchant là hệ thống phân tích dữ liệu của Ngân hàng. Hệ thống này phân tích một tập hợp dữ liệu rộng, bao gồm cả những dữ liệu không nằm trong quy trình đánh giá truyền thống để có được những hiểu biết sâu hơn về hành vi tín dụng của các doanh nghiệp SME.

Ông Fred Lim, Giám đốc Cấp cao khối Ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết: UOB BizMerchant là chương trình đầu tiên ở Việt Nam cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp SME dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu kinh doanh ngoài hồ sơ tài chính. Chương trình UOB BizMerchant là một ví dụ về cách Ngân hàng khai thác công nghệ tài chính (FinTech) để tạo ra và giới thiệu các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, bao gồm cả các doanh nghiệp SME.

MH

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập