Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Kinh tế | 08:53:00 15/11/2019

Năm 2019 sắp qua đi với những dấu ấn đáng ghi nhận của nền kinh tế, trong đó có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Điều đó cũng chứng minh cho thực tế chất lượng môi trường đầu tư - kinh doanh đang tiếp tục được cải thiện đáng kể. Song, không vì thế mà thỏa mãn, mà ngược lại, các bộ, ngành chức năng cần liên tục rà soát, phát hiện những tồn tại để tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp...

 Hồng Sơn

Theo: hanoimoi.com.vn