Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số

Kinh tế | 16:37:00 01/11/2019

Bức tranh kinh tế 10 tháng có nhiều điểm nhấn với cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính xuất siêu 7 tỷ USD; lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14,5 triệu lượt...

Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 1.
 
Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 2.
 
Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 3.
 
Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 4.
 
Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 5.
 
Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 6.
 
Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 7.
 
Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 8.
 
Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 9.
 
Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 10.
 
Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 11.
 
Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số - Ảnh 12.
 
 

Theo Đào Hưng

Từ khóa: bức tranh kinh tế

Theo: cafef.vn